Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Adı Soyadı

Meslek

Görevi

Özgür AKOL

İnşaat Mühendisi

Birim Başkanı

Ertan ÖZER

Elektrik Mühendisi

Birim Personeli

Mustafa ŞAHİN

Harita Teknikeri

Birim Personeli

Ömer EREN

Çevre Mühendisi

Birim Personeli

Yunus ÖZER

Harita Mühendisi

Birim Personeli

Zeynep ELNAZİK

Şehir Plancısı

Birim Personeli