Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Doğubayazıt Atıksu Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup projenin son faydalanıcısı Doğubayazıt Belediyesi‘dir. AB müktesebatındaki suyla ilgili stratejilere ve politikalara ülkemizin genel uyumu artırılacak ve ülkemizde entegre su yönetimi oluşturarak, çevre kirliliği minimum seviyelere indirilecektir. Bu sayede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci de hızlandırılmış olacaktır.

Projenin amacı, Doğubayazıt sakinleri (dolaylı proje yararlanıcısı) ve Doğubayazıt Belediyesi (DOSKİ doğrudan proje yararlanıcısı) için modern ve sürdürülebilir bir atık su sistemi sağlamak ve başta Sarısu Deresi olmak üzere, çevrenin korunmasını sağlamaktır. Arıtılmamış atık su deşarjından kaynaklanan kirlilik yükünü azaltarak nehrin su kalitesini artırmak için Proje kapsamında atık su arıtma tesisi inşa edilecektir.  

Arıtma tesisinin 1. kademe için günlük ortalama arıtma kapasitesi 18.998 m³/gün olacaktır.

Proje üç sözleşmenin yürütülmesi ile hayata geçirilecektir:

1. Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmet Sözleşmesi

2. Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Sözleşmesi (Lot 1)

3. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke Sistemleri İnşaatı Sözleşmesi (Lot 2)

GkW GmbH liderliğindeki konsorsiyum tarafından yüklenilmiş olan Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmet Sözleşmesi kapsamında, aşağıdaki iki bileşen altında çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Bileşen A: Doğubayazıt Belediyesi ve Proje Uygulama Birimi için teknik destek ve kapasite güçlendirme faaliyetleri

Bileşen B: Yapım Sözleşmeleri için inşaat kontrolörlüğü

 

Doğubayazıt Atıksu Projesi kapsamında, 2 kademeli olarak tasarlanan Atıksu Arıtma Tesisi'nin 18.998 m³/gün olan ilk kademesine ve Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebeke Sistemlerinin inşaatına başlanmıştır.

Bu değerli proje sayesinde hem Sarısu Deresi'ne deşarj edilen kirli suların temizlenmesi sağlanacak hem de yapılacak yağmur suyu kolektörleri ile çevrede yaşayan insanların yaşam kalitesi artırılacaktır.